Regulamin

Po wybraniu formy płatności i formy dostarczenia na Twój adres e-mail zostanie przysłany nr rachunku bankowego, na który możesz dokonać wpłaty. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty.

Oferowane PRODUKTY w sklepie są nowe.
W przypadku posiadania przez PRODUKTY wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad na adres: „Niezłe Ziółko . ul. Miła 22/48, 01-047 Warszawa”, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany PRODUKT. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone mailowo na adres kontakt@niezleziolko.net.
Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do sklepu na adres „Niezłe Ziółko . ul. Miła 22/48, 01-047 Warszawa”, z dopiskiem: „Zwrot” . Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu max.3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.Koszty dostawy towarów do Klienta nie podlegają zwrotowi.Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym na adres „Niezłe Ziółko” ul.Miła 22/48, 01-047 Warszawa, z dopiskiem: „Wymiana”. Szczegóły wymiany powinny być uzgodnione w korespondencji mailowej z obsługą sklepu: kontakt@niezleziolko.net. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.